dhoti salwars

ಪುಶ್ ಅಪ್ / ಪುಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ

ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪುಶ್ ಅಪ್ / ಪುಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವೆನು.

____________________________________________________
ಡಿಸೈನರ್ ಕುಪ್ಪಸ – https://www.youtube.com/watch?v=_8zI0q-CXG4
ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ( ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ) – https://www.youtube.com/watch?v=jJ_gpKwA0rw
ಡಿಸೈನರ್ ಕುಪ್ಪಸ ಹೊಲಿಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ೨ | Designer blouse cutting and stitching in Kannada 2 – https://www.youtube.com/watch?v=uOT7SPevYJQ
ಡಿಸೈನರ್ ತೋಳು ಹೊಲಿಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Designer sleeves cutting and stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=pxha6QHALhQ
ಡಿಸೈನರ್ ಕುಪ್ಪಸ ಹೊಲಿಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Designer blouse cutting and stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=SX8E1NrijYM
ಡಿಸೈನರ್ ಅಮ್ರೆಲ್ಲಾ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ | Umbrella long top in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=8BLcp5rgYnA
ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕುಪ್ಪಸ – https://www.youtube.com/watch?v=hWXJgrIVR5Y
Single Katori Blouse in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=FWayQoRCjig
ಹೊಲಿದ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=aptH5fXqfqU
ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಕುಪ್ಪಸ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಯುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=BHAyaRRwi3I
ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=eUzmHAQNBZc
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೀರೆ ಬ್ಲಾಸ್ ಮಾಪನಗಳೂಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=jwGxLEQMSsM

ಬೇಬಿ ಕುಚ್ಚು – https://www.youtube.com/watch?v=lpJg0RchNr4
ಗಂಟಿನಾ ಕುಚ್ಚು – https://www.youtube.com/watch?v=O_0cumjQMPg
ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದ ಸೀರೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=2wHXIKzsA-I
ಉದ್ದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=lZkysKh0xVQ
ಸೀರೆಗೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | saree tassels tutorial – https://www.youtube.com/watch?v=i15GT0Z5Yu8

ನೈಟ್ ಗೌನ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | night gown stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=ukDdk-DpG0g
ಫ್ರಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ ಹೊಲಿಯುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=DwaJYzCrv8U

ಜಿಪ್ ಜೋಡಿಸುವ ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವ | Easy method of attaching zip in Kannada. – https://www.youtube.com/watch?v=ZSuuTs7CX9M
ಸೀರೆಗೆ ಝಿಗ್ಜಾಗ್ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=rrtexHc5V2U

ಧೋತಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಹೊಲಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Dhoti salwars stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=Vy2qX4Qf5is
ಧೋತಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | dhoti salwar cutting in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=j1HFHLM4fjs

ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟಾಪಿಗೆ ಸ್ಲೀವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Attach sleeves to a ready-made dress – https://www.youtube.com/watch?v=WZlI6V3m8rg
ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=3AMNj1Na9JM
ಪೈಪಿಂಗ್ ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಟಾಪ್ | Piping collar neck top in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=7Ul9AGIh7f0
Simple method of attaching piping to square neck in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=pBG0BBqC6zo

ಪಟಿಯಾಲಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ | Patiala pant cutting and stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=-TGC_-zpgVM
ನೆರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=Kbe7pDJ9Otc

ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Body measurements for women in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=0xJF8dYWO8o
ಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಸೀರೆ ಪೆಟಿಕೋಟ್ | Saree petticoat cutting and stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=eWvN3rDhIPo

ಚೂಡಿದಾರ ಟಾಪ್ ಹಾಗು ನೆರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=AFpyQCfQoPI
ನೆರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ – https://www.youtube.com/watch?v=o4288vThtXg
ಚೂಡಿದಾರ ಟಾಪ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ | Chudidar cutting method in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=wvV3ukbAyjA
ಚೂಡಿದಾರ ಟಾಪ್ ಹೊಲಿಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ | Churidar top stitching in Kannada – https://www.youtube.com/watch?v=hpH0XS9-n4c