dupatta

Plain suit with heavy Phulkari Dupatta Collection | Punjabi Suit With Phulkari Dupatta |Punjabi Suit

#plainsuitwithheavyPhulkariduppata
#punjabisuit
#salwarkameez
#plainsuit
#phulkari