parallel salwars

Promo – Swapnat Tu | Valentines Day | SANTRAA ENTERTAINMENT | Gaurav-Ashish

Director- Vishal Dawange
Lyrics-Music- Gaurav-Ashish
Singers- Gaurav Shinde, Ashish Shukla & Amruta Khodke
Cast – Gaurav Shinde, Ashish Shukla, Sayali Patil, Kalyani Kapadane, Purva Vidhate & Gagan Bhavsar
DOP – Digvijay More
Creative Head – Sachin Jadhav
Editor – Aniket Bhavsar & Vishal N Dawange
Its a Santraa Entertainment presentation